čk

uTgKvt (\Z)
sm] (\Z)
gmփmur[RvX (\Z)
gmփmy (\Z)